Organska proizvodnja je proizvodnja poljoprivrednih i drugih proizvoda koja se zasniva na primeni metoda organske proizvodnje u svim fazama proizvodnje, a isključuje upotrebu genetički modifikovanih organizama i proizvoda koji se sastoje ili su dobijeni od genetički modifikovanih organizama, kao i upotrebu jonizujećeg zračenja. Podaci o štetnosti pesticida i činjenica da veštačka đubriva mogu sadržati radioaktivne materije su pospešili nov način proizvodnje kojim se izbegavaju ove opasnosti.

Organska proizvodnja bez upotrebe insekticida, pesticida, fungicida i veštačkih đubriva, regulatora rasta, hormona, antibiotika i genetski modifikovanih organizama sve više predstavlja izbor svih koji vode računa o svom zdravlju. Zahtev za organski proizvedenom hranom je u konstantnom porastu kao reakcija na saznanje o negativnim efektima ustaljenih načina proizvodnje.
Organska proizvodnja je u potpunosti kontrolisana proizvodnja.

Zakonska regulativa predstavlja osnov za održivi razvoj organske proizvodnje i istovremeno obezbeđuje uspešno funkcionisanje unutar tržišta. Primena standarda u organskoj proizvodnji garantuje poštenu konurenciju i ima za cilj zaštitu interesa potrošača.
Proizvodnja organskih proizvoda u Republici Srbiji regulisana je Zakonom o organskoj proizvodnji (”Službeni glasnik RS”, broj 30/10 od 7.5.2010. god.), koji je stupio na snagu 1.01.2011. godine.

Značenje i poreklo pojma organske hrane

Lord Northbourne je 1939. godine smislio naziv „organska poljoprivreda“ u svojoj knjizi „Pogled na zemlju“ (1940), na osnovu svog koncepta po kojem je farmu smatrao kao jedan organizam, da bi opisao holistički, ekološki uravnotežen pristup poljoprivrednoj proizvodnji, suprotno onome što je nazvao „hemijska poljoprivreda“ (odnosi se na veštačku plodnost i ne predstavlja organsku celinu).Ovo se razlikuje od naučne upotrebe pojma „organsko“, koji se odnosi na vrstu molekula koje sadrže ugljenik.

Zašto organska hrana?

organska05-300x216Da li zaista znamo šta se sve nalazi u hrani koju jedemo? Hajde da sagledamo koje nam prednosti pruža organska hrana.
Nije nikakva tajna da mnogi proizvođači hrane, u cilju postizanja što većih prinosa a samim tim i novčanih prihoda, upotrebljavaju veliki broj pesticida koji su opasni po zdravlje. Jabuka proizvedena na taj način divno izgleda ali čak i nakon pranja, u sebi može imati i više od 30 različitih pesticida. To može biti dobra vest za njihove bankovne račune, ali svakako nije dobra za naše zdravlje.
Od drugog svetskog rata pa do danas kvalitet hrane je definitivno na daleko nižem nivou. Tako na primer, nivo vitamina C u današnjem voću nije isti kao što je bio pre 60 godina. Ne treba zaboraviti da su razna hormonska sredstva i antibiotici koji se daju životinjama namenjenim za ishranu ljudi, takođe, veoma štetni po zdravlje.

Pesticidi i druge hemijske supstance dovode se u vezu sa mnogim bolestima kao što su rak, Alzhaimer, alergija, gojaznost… Uz unos otrova u organizam sasvim je normalno očekivati razne reakcije u telu.
Sve to je dovoljan razlog da moramo biti informisani o prednostima organske hrane. Organska hrana proizvodi se na ekološki čistom i zdravom zemljištu, u čistom okruženju i bez upotrebe hemijskih sredstava. Samo tako proizvedena hrana može se nazvati zdravom hranom i pružiti nam ono što je našem organizmu potrebno za normalno i zdravo funkcionisanje. Ne tako davno bilo je besmisleno uopšte i pričati o tome jer druge hrane nije ni bilo. Zato ni danas ne smemo zaboraviti šta nam priprema priroda a šta čovek u hemijskim laboratorijama.
Poznato je da organski proizvedena hrana sadrži i do 50% više hranljivih materija, vitamina i minerala. Osim toga ukus i miris kvalitetne i zdrave organske hrane se bitno razlikuje od veštacki proizvedene, to je ono sto stariju populaciju podseća na mladost a svima nama pruža potpuno uživanje.Da bi neko povrće bilo smatrano organskom hranom, ono mora biti odgajano uz poštovanje sledećih pravila:
Ne smeju se koristiti pesticidi, herbicidi ni slična sredstva.
Njiva na kojoj se uzgaja organska hrana mora biti najmanje tri protekle godine bez hemijskih sredstava.
Ta njiva mora imati i jasne granice, da biljke na njoj ne bi dolazile u dodir sa hemikalijama sa susedne njive.
Zabranjen je genetski inženjering – sve mora biti u skladu sa prirodom.
Problemi sa štetočinama rešavaju se prirodnim putem – postavljanjem zamki i mamaca; korišćenjem životinjskih vrsta koje su prirodni neprijatelji konkretnih štetočina.
Ukoliko brinete o svom zdravlju i zdravlju svoje porodice opredelite se za organsku hranu, jer su zdravstvene prednosti neprocenjive.